Nyomtat Elküld Olvasási nézet

A Csajági Torony alatt...

 

MEGTALÁLHAT BENNÜNKET DUNÁNTÚLI HONLAPUNKON IS:

http://www.refdunantul.hu/lap/csajag

MINDEN GYERMEKNEK CSALÁDBAN VAN A LEGJOBB HELYE!

 

REFORMÁTUS EGYHÁZI NEVELŐSZÜLŐI Tájékoztató Csajágon és Balatonfőkajáron

2013. február 15-én tartott tájékoztatót a Református Nevelőszülői hálózat két vezetője dr.Fábián Ildikó református lelkész, a hálózat vezetője és Varga Zoltán vezető klinikai pszichológus. Előadásukból megtudhattuk, hogy a református lelkészi ajánlással és megfelelő kiképzéssel kiválasztott nevelőszülők rugalmasabb feltételrendszert kínálva tisztes megélhetést biztosítanak azoknak a családoknak, akik gyermekeket kívánnak fölnevelni azok közül, akiknek családja valamely okból nem tudja folytatni nevelésüket.

Az előadásban ajánlották megtekintésre a következő téjékoztatót is, amelyet Soltész Miklós államtitkár tartott: http://www.youtube.com/watch?v=nB92uJdCKyM

beszámolónkat hamarosan folytatjuk

 

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG

A nevelőszülői hálózat: személyes gondoskodást és otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátási forma. Az otthont nyújtó ellátás tartalma: teljes körű ellátás gondozás-nevelés családgondozás ha nem lehetséges a családba való visszakerülés, az örökbefogadás elősegítése utógondozás

Kik lehetnek a gondozottak? 0-24 (25) éves korú ideiglenesen elhelyezett, átmeneti és tartós nevelt gyermekek, illetve utógondozói ellátott fiatal felnőttek.

Hogyan kerülnek a gyermekek a rendszerbe? A gyámhivatali, vagy gyámhatósági határozat alapján A gondozási hely kijelölése: a szakszolgálatokon keresztül történik, a megyei gyermekvédelmi szakértői bizottságok javaslata alapján

KI LEHET NEVELŐSZÜLŐ? A törvényi előírásoknak (1997. évi XXXI. tv. 54.-56. §) meg kell felelni: Legalább 24 éves életkor, min.18, legfeljebb 45 évvel idősebb a nevelt gyermeknél Büntetlen előélet, cselekvőképesség Lehet külföldi állampolgár is (jogszerű magyarországi itt-tartózkodással) Szülői felügyeleti joga nem szünetel, nem szüntették meg saját gyermekeivel együtt maximum négy gyermeket nevelhet hagyományos nevelőszülőként, hivatásos nevelőszülőként hét gyermeket

A fenntartó további feltétele: lelkészi ajánlás Háziorvosi igazolás: a gyermek ellátását korlátozó testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosságban, súlyos pszichotikus zavarban, alkohol és kábítószer-függőségben, valamint a gyermekről való gondoskodást akadályozó, ill. a gyermek egészségét veszélyeztető betegségben nem szenved, az egy háztartásban élők egészségi állapota a gondozottak egészségét nem veszélyezteti

Legalább átlagos intellektuális szint (min. 8 általános) Tudja vállalni a vér szerinti családdal való kapcsolattartást rendszeres jövedelmet tud igazolni

Lakhatási körülményekre vonatkozó előírások: Száraz, világos, legalább kétszobás lakás, az egyik szoba legalább 6 m2/fő Nemenként külön szoba a gyermekek számára (legalább 6m2/fő)

A felkészültségre vonatkozó elvárások: képzéseken való részvétel Döntés-előkészítő tréning (28 óra), tényleges felkészítés (32 óra)

A képzéshez-költségeihez való jelképes hozzájárulás az egyházi támogatás révén Továbbképzések (hathavonta 6 óra)

A nevelőszülővé válás folyamata: Toborzás a lelkészek által, információnyújtás Jelentkezés a református nevelőszülői hálózatnál, a hálózat lelkészi ajánlást kér Komplex alkalmassági vizsgálat (interjú, környezettanulmány)

Képzés (28 óra döntés-előkészítő, valamint 32 óra felkészítő) Tanúsítvány megszerzése A Fenntartó működési engedélyt módosíttat A működési engedéllyel rendelkező nevelőszülőhöz a gyámhivatal határozata alapján kerül átmeneti nevelésbe a gyermek, konkrét megállapodás megkötését követően

Juttatások gyermekenként A mindenkor hatályos költségvetési törvény határozza meg Ez 2010. évben: nevelési díj (jelenleg 34.200 Ft/gyermek/hó, különleges szükséglet esetén 39.900Ft/hó) külön ellátmány (jelenleg: 8. 550 Ft/ gyermek/hó) különleges szükséglet esetén 9.975 Ft/ gyermek/hó nevelőszülői díj (jelenleg: 15. 000Ft/gyermek) a családi pótlékot is a nevelőszülőnek folyósítják

További tájékoztatást a következő telefonszámon kérhet: t: 0630/ 482-5850 e-mail: mrgysz@reformatus.hu

 

febr.14.

Torony alatti elmélkedéseimben gyakran eszembe jut, hogy micsoda hatalmas az a lehetőség, amely számunkra adatik és milyen csodálatos, hogy vannak, akik mindig követik az előző generációkat az Isten szavának hirdetésében. Azt írta a minap egy kitünő és nagyon sziporkázó stílusú publicista, hogy egyébként nincs isten (sic), de azért így búcsúzik az Ő áldását kérve a nyugalomba vonuló egyházfőre. A zsoltáros is azt írja: nincs Isten, mondja a bolond az ő szívében...

Én úgy látom, hogy az emberek keresik Istent sokmindenben, ritkábban az egyházakban is. Nem biztos, hogy megtalálják életükben, ez is biztos. Ha nem így volna, akkor sokan hinnék, mai divatos szóval: a maguk módján, de én úgy gondolom, hogy sokan nem is hiszik. Akik hiszik, azok sem élnek úgy, ahogy elképzeljük, hogy kell egy istenhívőnek élni. Hol hát a hiba? Miért tűnik esetlegesnek mindez? Van-e tényleg génje a hitnek? Én úgy tapasztalom, hogy a leginkább elfogadható, hihetőa bibliai maradék megtér teória. Talán jobb is , hogy nincs olyan sok hívő, mint amennyire vágyunk. Van annyi, amennyi kell. Nehogy már azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a győzelemre rendeltek, mint Gedeon bíra serege, akikből az Úr hazaküldte a többséget és mégis nyertek... Na mennem kell, van tennivaló bőven, nem állhatok egész nap itt a torony alatt...

 

 

Jó itt elmélkedni a torony alatt. Többnyire persze lélekben, pláne ilyen cudar téli időben. Mostanában az istentiszteletet is a református iskolában tartjuk, minek annyit fázni. Így egy kifogással is kevesebb templomkerülő énünknek. De azért jó itt a torony alatt. Fölviszi a tekintetet Isten felé, aki ott lakik messze a Mennyben.

Tegnap lemondott Róma püspöke. A református klerikális reakció blogja - így nevezik önmagukat szójátékosan - egy jó szót se talált mondani, de bíztatólag megjegyezte, talán most már fog imádkozni a katolikusokért. És ezt egy "polihisztor" írta. Hát elég szánalmas, mert ez a béka és az ökör című állatmesét juttaja eszembe. Pedig én is református vagyok. Azaz református keresztyén, ahogy régen a hittanórán én is tanultam: "keresztyén a családi nevem, református a keresztnevem".

Jó itt elmélkedni a torony alatt, majd máskor is visszajövök beszélgetni a Mennybenlakóval.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galéria:

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 11, összesen: 51354

 • 2021. szeptember 17., péntek

  Megnyitották a regisztrációt a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciójára
 • 2021. szeptember 17., péntek

  Tizenöt csapat főzött finomabbnál finomabb bográcsos ételeket az ötödik vértesaljai egyházmegyei főzőversenyen Tabajdon.
 • 2021. szeptember 16., csütörtök

  Az Ige egyháza vagyunk, a reformátusoknak mégis mindössze egyötöde veszi kezébe bármilyen rendszerességgel a Szentírást. Nemcsak ismerni jó a Bibliát,...
 • 2021. szeptember 15., szerda

  Nincs az a válsághelyzet, amely ne hozhatna áldásokat, de ehhez jól kell sáfárkodnunk a lehetőségekkel. Szontagh Pállal az oktatás aktuális helyzetér...
 • 2021. szeptember 14., kedd

  A református identitás megtartó erő lehet a cigányság számára is – vallja Balogh Róbert, cigány származású református lelkész. Szerinte az evang...
 • 2021. szeptember 13., hétfő

  Kiskunhalason több évtizedes álom valósulhatott meg az idén 173 éves műemlék orgona felújításával. Az ünnepi istentiszteleten egyúttal a műemlék épüle...
 • 2021. szeptember 13., hétfő

  A hívők megújulása címmel hirdetnek háromszor háromnapos online evangelizációs sorozatot az északír magyar reformátusok idén ősszel. Igét hirdet Végh ...
 • 2021. szeptember 11., szombat

  Beiktatták hivatalába Pálinkás Gyula és Pálinkásné Balogi Beáta szabadszállási lelkipásztorokat szeptember 11-én, szombaton.
 • 2021. szeptember 09., csütörtök

  Sokan előszeretettel hivatkoznak Karl Barth-ra vagy magyarosan Barth Károlyra, de vajon értik is? A világhírű svájci protestáns teológus életművének s...
 • 2021. szeptember 08., szerda

  Könnyed beszélgetések a református keresztyén élet kérdéseiről és a gyülekezeti lét mindennapjairól.